Onze certificaten

Speciaal voor zzp’ers en mkb

Voor beide ondernemingsvormen verstrekken we certificaten op verschillende niveaus, waarbij u kunt kiezen voor een Eigen Verklaring Cyberweerbaarheid middels self-assessment of self-assessment in combinatie met een audit. Dit doen wij in samenwerking met onze onafhankelijk partners. De score van uw self-assessment toont aan voor welk certificaatniveau u in aanmerking komt en welke stappen u nog moet nemen om door te groeien naar een hoger niveau.

Cyber Fundamentals Certificaat op basis van eigen verklaring

Met dit certificaat kunt u aan uw partners, klanten en leveranciers aantonen dat hun informatie bij u in veilige handen is. U voldoet aan de basismaatregelen van het NCSC en het DTC. De uitgifte van het certificaat is gebaseerd op een eigen verklaring.

Cyber Fundamentals Certificaat op basis van een audit

Met dit certificaat kunt u aan uw partners, klanten en leveranciers aantonen dat hun informatie bij u in veilige handen is. U voldoet aan de basismaatregelen van het NCSC en het DTC. De vereisten voor het uitgeven van dit certificaat worden gecontroleerd door een onafhankelijke auditor van een van onze partners.

Geldigheid

Certificaten zijn altijd 1 jaar geldig en Cyber Fundamentals informeert u als uw certificaat verloopt. De certificeringscriteria zijn opgebouwd vanuit onze 4 cybersecurity pijlers: preventie, detectie, reactie en verbetering.

Preventie

Onze certificeringscriteria zijn mede-gebaseerd op de 8 basismaatregelen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Deze maatregelen zou elke organisatie moeten implementeren om de kwetsbaarheid te minimaliseren. Denk aan maatregelen als beheerdersrechten doorvoeren, netwerksegmentatie en het omschrijven van back-up en update procedures.

Detectie

Bent u goed op de hoogte of er cyberaanvallen op uw bedrijf worden uitgevoerd? Het bestrijden van cybercrime start natuurlijk met het detecteren van aanvallen en mogelijke kwetsbaarheden in uw informatiebeveiliging.

Reactie

Hoewel preventieve maatregelen het cybercriminelen moeilijker maakt te infiltreren, is een incident niet uitgesloten. Een plan om de schade zoveel mogelijk te beperken is daarom essentieel. Onze certificering toetst u daarom ook op een continuïteitsprocedure bij incidenten en een uitvoerbaar herstelplan.

Verbetering

Uw behaalde certificaatniveau geeft u inzicht in waar u staat, maar tegelijkertijd geeft het u een routeplan naar verdere verbetering van uw cyberweerbaarheid. Cybersecurity blijft immers dynamisch en een continue proces om u te kunnen weren tegen cybercrime.

Neem gerust contact op!

Heeft u een vraag over onze certificering of twijfelt u of u in aanmerking komt voor een bepaald certificaatniveau? We helpen u graag verder. Bel ons via 06 520 50540 of stuur een mail naar info@cyberfundamentals.nl.